Ще ви помогнем да реализирате професионалните си идеи
чрез директно финансиране със средства от Европейските и Националните фондове.


ЗА ВОКС КОНСУЛТ

Вокс Консулт е консултантска компания, която предоставя услуги, свързани с подготовка и управление на инвестиционни проекти по всички национални, европейски и международни програми, предоставящи безвъзмездно финансиране, насочени към фирми и предприятия, развиващи своята дейност на територията на страната.

Екипът ни се състои от консултанти и експерти с дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти по всички европейски и национални програми. Опитът ни показва, че при избор на подходяща схема на финансиране, добре планиран начин на изпълнение и достатъчна мотивация, една идея се развива и се превръща в добре изпълнено и работещо решение за Вашия бизнес.

НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти