Адрес:

1407 София
ул. Сребърна 21, Alagon Business Center, етаж 5

Соня Славова

+359 878 444 477
s.slavova@voxconsult.bg

Цветелина Карабойчева

+359 883 339 664
ts.karaboicheva@voxconsult.bg

НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти