Всяка една идея би могла да бъде представена във вид на проектно предложение, съобразено с изискванията на процедурата или схемата, чрез която то ще бъде финансирано. За целта е нужно много ясно да бъде описан всеки детайл, от който то се състои, както и конкретните изисквания, на които трябва да отговаря. Към всеки клиент подхождаме с лично отношение и ангажираност, като се стремим постоянно да представяме ясна и актуална информация за възможностите за получаване на такъв тип финансиране. Винаги с ясното съзнание, че от момента на представяне на Вашата идея ние започваме да работим за една обща цел – реализиран проект!

Всяка една процедура, схема или конкурс към оперативна програма или финансиращ фонд изисква изготвяне на проектно предложение при дадени условия, както и предоставяне на пакет от необходими документи към него. Ние ще Ви съдействаме изцяло при изготвянето на проекта и подготовката на цялата проектна документация, както и ще Ви помогнем с подаването на Вашето проектно предложение към съответната финансираща институция.

Управлението на одобрен за финансиране проект е основата за реално получаване на финансиране. Ние предлагаме изготвяне на цялостна документация, необходима за изпълнение на заложените дейности, изготвяне на документацията за стартиране на всички тръжни процедури за избор на изпълнители или доставчици. Наблюдаваме процеса на изпълнение през целия период до финално отчитане на проекта. Подготвяме финалните доклади и финансови отчети, както и заявленията за изплащане на финансовите средства.

НИЕ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ С:

Консултации и проучване на възможностите за финансиране

Разработване на проектно предложение и цялостна проектна документация

Управление на одобрени за финансиране проекти